Hranická historická knihovna je depozitář textů
o historii města Hranice (okres Přerov).
Momentálně zde najdete více než 20 tisíc stran.

Zeal, s.r.o.
Grapp CZ, s.r.o.
Vyhledávání 1

Stiskem kláves Ctrl+F můžete prohledávat názvy knih a článků uvedené na této stránce.

znak města Hranic, 16. století
Vyhledávání 2


Zadáním hledaného výrazu můžete prohledat soubory zpřístupňované na tomto webu.

Prohledávány nejsou jpg-soubory, u pdf-souborů je výsledek vyhledávání závislý na kvalitě skenů.

Vyhledávání 3

Pro dosažení smysluplných výsledků je nutné projít také regionální bibliografie:

 • V. Pumprla: Bibliografie okresu Přerov (1993) - do roku 1990 (hranický výběr)

 • J. Vohnická: Bibliografie okresu Přerov (od 1990) web – kliknout: Start | 1990–2002
 • Vyhledávání 4

  Pro další vyhledávání můžete použít externích zdrojů:
 • Sborník Státního okresního archivu Přerov
  / od roku 2003 volně k dispozici v pdf, tematicky hranické texty umisťujeme i na tuto stránku
 • Bibliografická databáze HÚ AV ČR
 • www.google.com/books
 • www.openlibrary.org
 • kramerius.nkp.cz
 • kramerius.mzk.cz
 • kramerius.vkol.cz

 • Aktuálně

  aktualizace: 17. června 2024

 • A. Hanslian – J. Šindel: Příručka pro návštěvníky města Hranic (1905) / turistická brožura (díky Milanu Králikovi)
 • T. Pospěch – J. Nebeský: Sochy (2010) / kalendář s fotografiemi soch z Hranic a okolí

 • Web používá proporcionální klasifikaci – tematické dělení příliš znevýhodňovalo texty vyšlé v periodikách, jež zde zpřístupňujeme kompletně.
  Video

  Pro zajímavost umisťujeme dobové video, třeba se HHK rozroste ještě o obrazové dokumenty: Hranice 1981Hranice 1989 (natočeno 16.–18. prosince 1989) • Šumné Hranice (2002)

  Doporučení

  1. Když hledáte informace např. o Kostelíčku, nezapomeňte, že mnoho zajímavého se můžete dozvědět také v monografiích a sbornících pojednávajících o Hranicích a o hranických památkách.

  2. Pdf-soubory jsou většinou datově rozměrné, takže on-line prohlížení je možné jen při velmi dobrém internetovém připojení. Stisknutím pravého tlačítka myši ("Uložit cíl jako...") je možné si soubor uložit přímo do počítače a dále s ním pracovat i off-line.


  Tirage

  Připravuje Jiří J. K. Nebeský

  Spuštěno 7. července 2005 – slavíme 19 let!


  Záhorská kronika

 • Záhorská kronika (1891–1950)
  / klíčové vlastivědné periodikum, zabývající se významně také oblastí Hranicka


 • M. Kokojanová: Rejstříky k Záhorské kronice (2004)
  / bibliografie


 • Zpravodaj města Hranic

 • Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic (1958–1990)
  / původně kulturní měsíčník, postupně městský zpravodaj druhé poloviny 20. století


 • J. Nebeský: Rejstřík ke Zpravodaji města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou

 • Přehled

 • Přehled (1930–1941, 1968, 1990–1995)
  / hranický týdeník, zatím jsou dostupné jen ročníky 1968 a 1990–1995
  / bibliografie týdeníku neexistuje, bibliografická excerpce je nízká a polygrafická kvalita často příliš nízká, aby text byl solidně detekován • Zpravodaj Region Hranicko

  / společný informační bulletin MAS Hranicko z. s., Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury (2005–2022)
 • 01/2005 / 02/2006 / 03/2007 / 04/2007 / 05/2008 / 06/2009 / 07/2009 / 08/2010 / 09/2010 / 10/2011 / 11/2011 / 12/2012 / 13/2012 / 14/2013 / 15/2014 / 16/2014 / 17/2015 / 18/2016 / 19/2017 / 20/2018 / 21/2022
 • Kdysi a nedávno

 • Kdysi a nedávno (2009–2012)
  / sborník s podtitulem Texty o dějinách Hranicka

 • Monografie

  50 a více stran souvislého textu
 • J. Gallas: Kurzgefaste Geschichte der Schutzstadt Weißkirch | pdf verze (1836) / Stručné dějiny ochranného města Hranic – nejstarší tištěné dějiny Hranic, výtah z Gallašova šestidílného rukopisu Památky města Hranic; sahají do konce 17. století
 • L. Scholz: Památky města Hranic | pdf verze (1864) / upravený překlad Gallašových Stručných dějin (1836), doplněný o popis významných staveb, institucí, Gallašův životopis atd.
 • F. Gatti: Die k. k. Artillerie-Akademie in Mährisch-Weisskirchen 1858–1869 (1905) / podrobná historie počátků hranické kadetky z druhého svazku díla Geschichte der k. und k. Technischen Militär-Akademie
 • G. Krebs: Die k. und k. Militär- Oberrealschule zu Mährisch-Weisskirchen (1906) / monografie o dějinách hranických vojenských ústavů
 • V. Bartovský: Hranice (1906) / výpravná monografie o Hranicích s podtitulem Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz spolu s úplným adressářem
 • A. Bartovský: Mährisch-Weißkirchen (1907) / německý výbor z předcházející monografie s podtitulem Ein topographisch-historisches Bild
 • V. Bartovský: Hranický okres [nebo stáhnout po částech: 1 | 2 | 3 | obsah] (1909) / jako 20. místopisný svazek řady Vlastivěda moravská vyšla monografie o hranickém okrese
 • V. V. Bartovský: Hranice a lázně Teplice na Moravě (1924) / upravené a aktualizované vydání monografie o Hranicích
 • Č. Kramoliš: Válečné vzpomínky školního inspektora (1927) / kronika Hranic v době 1. světové války
 • M. Jašková - L. Hosák - B. Indra: Hranice – Dějiny města, I. | pdf verze (1969) / první moderní dějiny města Hranic, dovedené do poloviny 17. století / Navazuje: B. Indra: Město a panství Hranice za třicetileté války (1996) | B. Indra: Hranice ve 2. polovině 17. století (2011)
  [Jak to bylo s Dějinami města Hranic]
 • C. Bláha: Z historie hranických ochotníků (1971–1972) / historie hranického divadelnictví do 40. let 20. století (nedokončeno)
 • B. Hons: 100 let tělovýchovy v Hranicích 1887–1987 (1987) / přehledová historie hranického sportu
 • J. Necid – V. Juračka: Hranice. Malý průvodce městem a okolím (1995) / zatím poslední monografie o městě; různá kvalita jednotlivých kapitol
 • T. Pospěch: Hranická architektura 1815-1948 (2000) – obálka / objevná monografie o architektuře Hranic

 • J. Nebeský: Příběh lágru - obálka (2003) / Internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích (1945-1946)
 • M. Plaček: Město Hranice do Bílé hory (2004) – obálka / nejnovější syntéza prvních staletí historie města se zaměřením na stavební vývoj
 • V. Bednář - B. Indra - J. Lapáček: Kronikáři města Hranic (2004) - obrazové přílohy: 1, 2, 3, přebal / monografie o hranických kronikářích a jejich zápisech o historii Hranic
 • B. Indra: Historie hranických domů (2005) - obrazové přílohy: 1, 2, 3, přebal / souhrnné vydání většiny Indrových textů o topografii města Hranic
 • V. Bednář - M. Černý - J. Lapáček – M. Marada: Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších (2006) - obr. přílohy: 1, 2, 3, 4, přebal / monografie o hranických hřbitovech (městský, u Kostelíčka, židovský, drahotušský)
 • V. Bednář - M. Golda - H. Svobodová: Osudové osmičky 20. století v Hranicích (2008) - obr. přílohy: barevná, černobílá, přebal / roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v Hranicích


 • J. Nebeský: Knihy o Hranicích z let 1990–2011 / přehled knižních titulů s hranickou tematikou z posledních let


 • Sborníky

  neperiodické soubory kratších textů, almanachy
 • T. Krška: Hasičská kronika (1898) / hasičský almanach (okres Hranice a Lipník)
 • Pamětní spis besedy Jurik 1862–1912 (1912) / almanach prvního českého občanského sdružení v Hranicích, česko–německý národnostní zápas v Hranicích očima Čechů – autoři příspěvků: Šromota, Šamalík, Toušek, Riedl, Loníček, Lameš, Ulrich
 • Památník k 50. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Hranicích (1925) / almanach důležitého spolku s cenným přehledem požárů, fotografiemi atd.
 • Č. Kramoliš (ed.): Almanach Krajinské výstavy Pobečví (1927) | leták k výstavě / almanach tvoří několik zajímavých textů, např.: Stručné dějiny města Hranic, 25 let české práce na radnici hranické (přehled starostů 1903–1927), Hranice – vojenské Athény, Dějiny lesnického školství v Hranicích, Památnosti města Hranic a okolí, množství inzerátů
 • Almanach pěšího pluku 34 Střelce Jana Čapka (1928) / almanach k 10. výročí založení pluku, jehož velitelství se od roku 1927 nacházelo v Hranicích, inzeráty hranických firem
 • Na pamět 10. výročí naší samostatnosti otevřena nová sokolovna (1928) / brožura k otevření hranické sokolovny, množství reklam
 • Ročenka Spolku k zachování a ozdobování filiálního kostela "Narození Panny Marie" v Hranicích (1930) / almanach s texty o historii kostelíčkového spolkum, Kostelíčka i celých Hranic, B. Vybíral
 • Kongres národů – Skautské dny v Hranicích, 5. a 6. července 1933 (1933) / program oslav, množství reklam (díky Milanu Králikovi)
 • A. V. Musiol: Soudní okres hranický. Vývoj v letech 1900-1935 (1936) / monografie o Hranicku a jednotlivých obcích s důrazem na úřední statistiku
 • Oslavy 20. výročí slavné bitvy u zborova 5. a 6. červan 1937 v Hranicích (1937) / odhalení pamětní desky, množství reklam (díky Milanu Králikovi)
 • Výstava řemesel 24. VIII. – 3. IX. 1947 (1947) / katalog výstavy s množstvím reklam a texty o hranických řemeslech (poskytl Jan Havlík)
 • V. Dragoun (ed.): Památník k 60. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol v Hranicích. 1887–1947 (1947) / mj.: Od zastavení činnosti Sokola do jeho vzkříšení, Oběti okupace z řad hranického Sokola, Hovořím o osudech sokolovny, Přehled činovníků v letech 1938–1947 ad.
 • J. Skulina: K otázce vzniku nářečí na severovýchodní Moravě (1956) / nářečí na Hranicku
 • Hranice v letech 1960–1964 (1964) / Materiál vydaný na závěr volebního období 1960–1964 (poskytl Jan Havlík)
 • 50 let Junáka v Hranicích (1970) / program oslavy a stručná historie z pera E. Kosňovského (díky Milanu Králikovi)
 • J. Gabzdil – V. Richtár: Střední lesnické školství na Moravě (1984) / Příspěvek k poznání historie lesnického školství na Moravě a ve Slezsku od vzniku soustavného školství do roku 1945
 • Čtyřicet let socialistické výstavby a rozvoje města Hranic 1945–1985 (1985) / stostránkový přehledový almanach
 • 50 let nemocnice s poliklinikou v Hranicích (1989) / almanach k 50. výročí otevření nové hranické nemocnice
 • M. Chuda – V. Holešovská – K. Holešovský: 70 let Základní umělecké škola v Hranicích 1924–1994 (1994) / jubilejní publikace ZUŠ
 • M. Plaček – S. Miloš: Fortifikační systém Hranic na Moravě (1995) / studie o městském opevnění
 • A. Mariánek (ed.): Hranicko v odbojích 1914–1945 (1996) / sborník Vojenského sdružení rehabilitovaných Hranice
 • J. Nebeský: Hranická scéna 90. let - obrazová příloha (2005) / soubor recenzí a glos o hranické kulturní scéně let 1993–1999
 • 70 let atletiky v Hranicích 1940–2010 (2010) / almanach ke dvěma výročím hranické atletiky
 • Z hudební historie Hranicka a Lipenska (2015) / sborník textů
 • P. Cimala: Vojenská akademie Hranice / kvalitní web o historii hranické vojenské akademie

 • Studie

  5–49 stran souvislého pojednání
 • T. Jordán z Klauznburku: Kníha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských (1580) / kapitola Voda hranická (o Teplicích n/B.)
 • K. J. Jurende: Das Gevattersloch, eine Macocha im Kleinen (1809) / jeden z nejstarších textů o Propasti
 • J. Gallaš: Kurzgefaßte Geschichte der (...) Schutzstadt Weißkirch (1814) / nejstarší tištěné pojednání o dějinách Hranic
 • J. Gallaš: Svatá křížová cesta (1828) / první tištěné pojednání o Kostelíčku (úvod k modlitební knize)
 • J. Rippár: Das Marienkirchlein bei Weißkirchen (1855) / brožura o Kostelíčku
 • A. Vogl: Flora von Weißkirchen (1856) / pojednání o květeně Hranicka
 • M. Remeš: Propasť hranická (1902) / dosud nepřekonaná rešerše starší literatury o Hranické propasti
 • V. Bartovský: Rozvoj národního školství vůbec a na Hranicku zvláště (1908) / exemplář se zajímavými přípisky (díky Milanu Králikovi)
 • S. Souček: Z dějin hranického školství (1910) / o školství v Gallašově době a před ní
 • E. Cigánek: Gallašova knihovna (1930) / studie o Gallašově průkopnickém projektu – veřejné knihovně z roku 1811inventář Gallašovy knihovny
 • F. Götz: Sagen des Bezirkes Mähr.-Weißkirchen (1932) / pověsti z Hranicka; v knize se přímo k Hranicím váže jen několik verzí pověstí o Propasti, pro širší Hranicko mnoho zajímavých pověstí
 • V. Fialová: Účast města Hranic v mansfeldské rebelii r. 1627 a její potrestání (1932) / první moderní zpracování tématu
 • J. Malý: Hranice, Lipník a okolní valašské statky za Mansfeldova vpádu r. 1626–1627 (1932) / historická studie (díky M. Králikovi a L. Móroczovi)
 • F. Zapletal: Hrad Svrčov a lázně Teplice u Hranic (1935) / souhrn pramenných zpráv
 • B. Indra: Odboj města Hranic 1620–1627 a jeho potrestání (1940) / historická studie (díky L. Móroczovi)
 • Č. Kramoliš: Vzpomínky z učitelského a spisovatelského života (1948) / memoáry spisovatele a školního inspektora, který působil v Hranicích v letech 1908–1935
 • V. Richter: Několik plánů z Hranic (1952) / důležitý text o počátcích Hranic a také o starém farním kostele na Školním náměstí a výstavbě kostela nového
 • F. Mainuš: Manufaktura na výrobu fajansí v hranicích z konce 18. století (1958) / studie o první manufaktuře
 • B. Indra: K renesančnímu stavitelství na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (1966) / podtitul: Pramenné zprávy o vlašských a domácích stavitelích a kamenících do 30tileté války
 • L. Novotný: 1. světová válka a 28. říjen 1918 na Hranicku (1969) / drobná monografie o tématu
 • V. Richter – Z. Kudělka: Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren (1972) / studie o moravské barovní architektuře se zmínkami o Hranicích
 • S. Lapčík: Soupis epigrafických památek okresu Přerov (1973) / solidní soupis nápisových památek, dosud nepublikováno
 • B. Indra: K historii hranických lékáren (1978)
 • J. Kroupa: Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník n/B. po polovině 18. století (1978) / důležitý příspěvek k dietrichsteinské stavební aktivitě
 • B. Indra: Oděv venkovského lidu Kravařska a sousedního Hranicka v roce 1834 (1979) / kroje z hranického panství
 • I. Krška: Okresní národní výbor Hranice 1945–1960 (1984) / o instituci ONV v Hranicích a jejím archivu
 • B. Indra: Židovská obec v Hranicích (1989–1990) / Souhrnná historie hranické židovské obce otištěná ve Vlastivědných listech
 • B. Indra: Malířské dílny a malíři ve městech severovýchodní Moravy a těšínského Slezska od 16. století do osmdesátých let 17. století (1990)
 • B. Indra: Barokní sochy Ferdinanda Grosse, Conráda Spindlera a sochařské dílo Václava Böhma v Lipníku n./B. a v Hranicích (1990)
 • J. Muk: Středověké jádro zámku v Hranicích (1994) / novější příspěvek k historii hranického zámku
 • B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 (1994) / heslo hranické z kunsthistorické encyklopedie
 • J. Noll: K obnově vstupního portálu zámku v Hranicích na Moravě (1995) / práce o tématu z názvu
 • J. Nebeský: Kropáčovsko-Leskovský erbovní vývod (1995) / o pozdně renesanční heraldicko-genealogické památce, dnes takřka zničené
 • M. Plaček – S. Miloš: Fortifikační systém Hranic na Moravě (1995) / novější příspěvek k historii hranických hradeb a prvním staletím existence města
 • V. Bednář: Poznámky k provedení holocaustu hranických Židů (1997) / příspěvek k historii hranické židovské obce
 • T. Pospěch: Karel Caivas: Stavby v Hranicích a nedalekých Teplicích nad Bečvou (1998) / o architektonických realizacích K. Caivase
 • T. Pospěch: Meziválečná architektura v Hranicích (1998) / objevná studie o hranické architektuře
 • S. Miloš: Stavební vývoj zámku v Hranicích (1998) / aktuální stav poznání historie hranického zámku
 • S. Miloš – P. Michna – H. Sedláčková: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích (1998) / katalog kachlů nalezených při adaptaci hranického zámku v 90. letech 20. století, krásné kresby Anny Šádkové
 • F. Chupík: Čtyři pozdně středověká městská opevnění na střední Moravě – Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Prostějov a Přerov (1999)
 • B. Smejkal, O stoleté historii hranického Družstva knihtiskárny (1999) / další aktuální práce o fortifikačním systému Hranic
 • kolektiv: Od gotiky k renesanci (1999) / hesla o městě, hradbách, zámku, radnici, městských domech, Hranické Matce Boží, zvonu z farního kostela, zvonu z Kostelíčka
 • M. Marada, Rozvoj silniční dopravy a motorismu na Hranicku ve 20. a 30. letech 20. století (1999)
 • L. Valenta: K vývoji zemědělského družstevnictví na Hranicku před rokem 1948 (2000)
 • T. Pospěch: Například Hranice... Architektura v životě maloměsta (1815-1918) (2000)
 • P. Neruda – P. Kostrhun: Hranice – Velká Kobylanka (2002) / mladopaleolitická stanice v Moravské bráně
 • L. Patočka: Program regenerace městské památkové zóny 2004–2010 (2003)
 • V. Bednář – T. Pospěch: Hranice – c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy (2005) / přehledně o historii hranických "kasáren"
 • B. Indra: Historická topografie města Hranic (2000) / rekapitulace Indrových textů k topografii města Hranic a lázní Teplic, většinu textů přineslo knižní vydání s názvem Historie hranických domů (2005)
 • Po stopách využívání vodní a větrné energie na Hranicku (2006) – obálka / turistická brožura
 • V. Bednář – T. Pospěch: Židé na Hranicku | Jews in the Hranice region (2007) / stručně o hranické židovské komunitě
 • W. Strzondala – V. Panuška: Raketový systém kratšího doletu Temp-S (2008) / mj. o pobytu sovětských vojsk v Hranicích (1983–1988)
 • P. Vaculová (ed.): Probuďme v sobě zručnost našich předků (2009) / populární pojednání o řemeslech na Hranicku
 • J. Nebeský: Listopad 89 v Hranicích (2009) / drobná monografie od listopadu 1989 po listopad 1990
 • J. Nebeský: Typáře ve fondu hranického muzea (2009) / soupis pečetidel, převážně s hranickou tematikou
 • T. Pospěch – J. Nebeský: Sochy (2010) / kalendář s fotografiemi soch z Hranic a okolí
 • J. Nebeský: Listopad 1989 na Přerovsku – svědectví jedné schůze (2010)
 • P. Kadlec: Počátky gymnaziálního školství v Hranicích (2010) / kvalitní zpracování zrodu a prvních let existence hranického gymnázia
 • P. Voldánová: Správní vývoj města Hranic v letech 1918–1938 (2014) / bakalářská práce

 • Příspěvky

  1–4 strany souvislého pojednání
 • T. Vernaleken: Mythen und Bräuche des Volkes in Österreich (1859) / pověst o Hranické propasti, kterou přináší základní dílo rakouské folkloristiky
 • H. Plaschil: Der Kaiser in Mähr.-Weisskirchen (1880) / reportáž o císařské návštěvě v Hranicích
 • F. Rosmaël: [Kostelíček] (1891) / památkářská zpráva
 • A. Riegl: [Dům se sgrafity] (1904) / památkářská zpráva
 • J. Rabbinowicz: Geschichte der Juden in Mähr. Weisskirchen (1929) – překlad do češtiny / první zpracování dějin hranické židovské obce
 • M. Zikmundek: Zikmundkova relace z roku 1627 (ed. František Hrubý – 1937) / dobová zpráva o hranické "ohavné rebelii" z roku 1627 a jejím potrestání z pera lipenského primátora
 • J. Rabinowicz: Die ältesten Matrikel und Familienverzeichnisse der Kultusgemeinde Mähr.-Weisskirchen (1938) / o matrikách hranické židovské obce
 • 10 let hranického boxu (1943) / brožura vydaná k rohovnickému mistrovství seniorů Moravy
 • J. Mannsbarth: Větrný mlýn u Uhřinova (1944) / o uhřínovském větřáku
 • P. Novák (ed.) Nové proroctví Sibyly – Kříž a meč (1945) / podivuhodné hranické "proroctví" z roku 1938
 • Památník 1939–1945 (1946)
  / dobový seznam "obětí okupace" z hranického a lipenského okresu (kromě Židů)
 • Seznam odsunutých Němců (1946) / dobový seznam Němců odsunutých z Hranic v průběhu roku 1946
 • J. Janošková: Nejstarší kronika města Hranic (1951) / Hranice a Teplice v Hofferově pokusu moravskou topografii
 • J. Skulina: K otázce místního jména Hranice (1956) / o názvu Hranic
 • L. Novotný – V. Vlasák: V Hranicích před 15 lety (1960) / osvobození Hranic Rudou armádou
 • R. Hrbková: Die Entwicklung der mährischen Fayencen (1965) / též o hranické manufaktuře na fajáns
 • B. Indra: Neznámé veduty severomoravských měst na tovaryšských listech (1983) / o stále nenalezené vedutě Hranic z roku 1827
 • J. Fiedler: Jak jsou milí příbytkové Tvoji – Hranice (1985) / O hranické synagoze a židovské obci vůbec
 • A. Lang: Sametová revoluce (1989) / Listopad 1989 v Hranicích očima městského kronikáře
 • J. Nebeský: Hranické Sibylino proroctví (1996)
 • J. Kouhoutek: Nové objevy z minulosti města Hranic (1996) / novinový článek o nových archeologických zjištěních o centru města a hradu Svrčov
 • J. Nebeský: Vývod na náhrobníku Anny Pavlovské z Vidbachu (1996) / interpretace znaků na nedochovaném náhrobníku z Hranic
 • P. Vojtal: K hranickým fajánsím (1997) / o jednom exempláři z hranické fajánsové manufaktury
 • V. Bednář: Poslední výjezdní maturita (1998) / maturita arcivévodů-žáků vojenské reálky
 • J. Nebeský: Nález náhrobníku Lidmily ze Štatumberka (2000)
 • M. Dushinsky: Židovské náhrobky v Hranicích na Moravě (2000) / populárněji laděný text o několika hranických náhrobnících ze židovského hřbitova
 • J. Štěpán: Příspěvek k poznání přerovské, lipnické a hranické židovské komunity k roku 1619 (2003)
 • J. Hudeček – F. Hanák – P. Hudeček: Dary vládnoucího knížete Jana II. z Lichtenštejna ve Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě (2003)
 • Z. Schenk: Nejstarší neolitické osídlení jihozápadní části Moravské brány (2004)
 • J. Nebeský: Malý hranický objev – Jan Kříženecký a Hranice i s reakcí T. Pospěcha (2005)
 • M. Tomášová (ed.): Ochutnejme Hranicko (2009) / kuchařka vydaná Mikroregionem Hranicko
 • J. Nebeský: Majitelé hranického panství 1600–1945 (web) – přehled a více o Dietrichsteinech

 • Průvodce

 • K. Umlauff: Der Bezirk Weisskirchen in Mähren (1864)
 • B. Vrána: Okres hranický (1877)
 • A. Hanslian – J. Šindel: Příručka pro návštěvníky města Hranic (1905) / turistická brožura (díky Milanu Králikovi)
 • K. Eichler: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rak. Slezsku (1888)
 • J. Bělohlav: Hranice (1912)
 • Č. Kramoliš (ed.): Almanach Krajinské výstavy Pobečví (1927) | leták k výstavě
 • J. Grus: Lázně Mor. Teplice u Hranic nad Bečvou (1927) / turistická brožura o Teplicích a Hranicích
 • Hranice (1927)
 • Výstava Pobečví v Hranicích (1927)
 • B. Indra: Hranice a okolí (1934)
 • Hranice (1934)
 • A. Fröhlich – M. Fröhlichová – B. Indra: Hranice a lázně Teplice nad Bečvou (1936)
 • Hranice (1939)
 • B. Indra: Historie památky města Hranic (1946) / článek v novinách Čin, reklamy
 • L. Novotný: Srdce Moravské brány - Hranice (1963)
 • Hranický almanach 20 let (1965)
 • L. Novotný: Hranice a lázně Teplice nad Bečvou (1980)
 • L. Dočkálková – D. Jamborová – T. Pospěch: Hranice – navštívenka (2003)
 • Město Hranice v číslech (2004) – obálka
 • T. Pospěch: Hranice – Průvodce památkami města (2007)
 • Umělci a umělecké soubory na Hranicku (2008) / Tištěná podoba databáze umělců a uměleckých souborů na Hranicku, zachycuje stav databáze k prosinci 2008.

 • Obrazy a plány města

 • veduta města z roku 1593 – dřevořez J. Willenbergera
 • veduta města v první pol. 18. století – kresba J. Gallaše, rekonstrukce
 • veduta města v pol. 18. století – kresba J. Gallaše, rekonstrukce
 • veduta města v pol. 19. století – litografie
 • počátek 18. století – zajímavý plán starého města
 • 1727 – plán starého města pořízený pro tzv. separaci židů
 • 1745 – plán starého města pořízený J. Böhmem
 • 18.–19. století – Hranice na historických mapách na serveru oldmaps.geolab.cz
 • 1830 – stabilní katastr
 • 1906 – plán města nakreslil V. J. Jonáš jako přílohu Bartovského Hranic
 • 1936 – plán centra města nakreslil F. Novotný
 • 40. léta 20. století – výřez z plánu města z doby německé okupace
 • 1948 – orientační plán 1:10 000
 • současnost – mapa města (orientační i fotografická) • Prameny k dějinám

 • Zemský archiv v Opavě (web) / většina písemných pramenů k dějinám Hranic je uložena ve Státním okresním archivu Přerov a Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc / na tomto webu najdete inventáře k těmto archivním fondům a také on-line přístupné matriky

 • Osobnosti

 • B. Indra: Biografický slovník k dějinám města Hranic (1998) / přehled Indrových biografických medailonů významných Hraničanů, doplněný o dvacet nově zpracovaných biogramů
 • V. Bednář: Osobnosti pochované na židovském hřbitově v Hranicích (2008)
 • V. Bednář - M. Černý - J. Lapáček – M. Marada: Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších (2006) - obr. přílohy: 1, 2, 3, 4, přebal / monografie o hranických hřbitovech a zde pohřbených osobnostech
 • M. Tomášová (ed.): Zeptejme se našich předků (2009) / podtitul Zajímavé osobnosti na Hranicku
 • M. Vévoda: Faráři v Drahotuších (2010)
 • V. Bednář: Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856–1914). (2018) / dosud nepublikovaný text


 • jednotlivě – podle jmen osobností
 • B. Indra: Malíři Remi van Haanen a Lambert van Bokhelen na Moravě (1991) / příspěvek k tématu "výtvarné umění a Hranice"
 • P. Kadlec: Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích (2009) / biografie prosefora hranického gymnázia a městského kronikáře v letech 1912–1939
 • B. Indra: Malíři Remi van Haanen a Lambert van Bokhelen na Moravě (1991) / příspěvek k tématu "výtvarné umění a Hranice"
 • J. Rippar: Joseph Hermann Galaš (1840)
  J. Rippar: Der mährische Dichter J. H. A. Galaš (1841)
  K. Šmídek: Josef Heřman Galaš a pozůstalé rukopisy jeho (1877)
  J. Herben: Život a působení Josefa Heřmana Galaše (1885)
  S. Souček: O výtvarnictví Františka a Josefa Heřmana Agapita Gallašů (1903)
  S. Souček: Z Gallašovy literární pozůstalosti (1907)
 • J. H. A. Gallaš: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy (2002) / edice rkp. Moji pamětihodnější snové (1827-1834), tedy zápisů Gallašových snů
 • J. H. A. Gallaš: Mé žalosti a mé bolesti (2006) – obálka / edice Gallašovy truchlivé autobiografie z počátku 19. století
 • Č. Kramoliš: Válečné vzpomínky školního inspektora (1927) / kronika Hranic v době 1. světové války
 • Č. Kramoliš: Vzpomínky z učitelského a spisovatelského života (1948) / memoáry spisovatele a školního inspektora, který působil v Hranicích v letech 1908–1935
 • V. Bednář: J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích (1999)
 • F. Zapletal: Hranický malíř Tadeáš Milián (1932) / sborník textů
 • V. Bednář: Robert Musil a Hranice (2000)
 • B. Indra: K životopisu Martina Nesselia z Hranic, básníka 17. století (1976)
 • J. Spisar: Za Msgrem ThDr. Fr. Přikrylem (1940) / nekrolog slavného Drahotušana
 • J. Mikulík: Alois Šindler (2009) / leták k výstavě malíře a esperantisty
 • V. Bednář: Okolnosti pobytu Edith Steinové v Hranicích v roce 1915 (2004) / náčrtek politické a národnostní situace Hranic na začátku 20. století plus hranické osudy novodobé světice
 • B. Indra: Rodina Wicherů ve Frenštátě p. R. a v Hranicích a vídeňský akad. malíř Raimund Wichera (1994) / Ferdinand von Wichera provozoval v Hranicích fotografický salon
 • J. Holinková: Vavřinec Leonard Rváčovský z Rváčova a Hranice (1998)
 • V. Bednář: Lékař, který chtěl vyléčit lidstvo z válek (2015) / MUDr. Emil Flusser a jeho vztah k Hranicím

 • Vesnice Hranicka

 • V. Bartovský: Hranický okres | stáhnout po částech: 1 | 2 | 3 | obsah (1909) / jako 20. místopisný svazek řady Vlastivěda moravská vyšla monografie o hranickém okrese
 • A. V. Musiol: Soudní okres hranický. Vývoj v letech 1900-1935 (1936) / monografie o Hranicku a jednotlivých obcích s důrazem na úřední statistiku
 • J. Bartoš – J. Schulz – M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska 1848-1960 (1978) – mapová příloha / souhrnné informace o obcích hranického (politického) okresu
 • N. Jandová - R. Kosková: Vesnice na Hranicku (2001) - obálka / populárně laděné portréty obcí na Hranicku
 • J. Lapáček – B. Passinger: Pobečví v proměnách času (2005) / Hranice a jejich místní části – historický úvod, fotografie


 • Drahotuše

 • F. A. Zapletal: Drahotuše jindy a nyní (1907) / první monografie o Drahotuších
 • K. Žurek: Drahotuše město (1936) / první kniha o Drahotuších
 • B. Indra – A. Turek: Paměti drahotušských kronikářů 1571–1911 (1947) | Textová verze
 • P. Bolina: Jádro drahotušského hradu (1988)
 • J. Lapáček a kol.: Drahotuše – historie a přítomnost (2008) | barevná příloha | obálka
 • M. Vévoda: Faráři v Drahotuších (2010)
 • H. Kovářová: Vztahy rektora, fary, obce a patrona školy v Drahotuších od konce 18. století do první poloviny 19. století (2015) / studie k dějinám Drahotuší

 • Zbrašov – Teplice nad Bečvou

 • T. Jordán z Klauznburku: Kníha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských (1580) / kapitola Voda hranická (o Teplicích n/B.)
 • G. Kraus: Der Curort Mährisch-Teplitz vom medicinischen Standpuncte (1867) / o Teplicích z lékařského hlediska
 • G. Hadinger: Curort Mährisch-Teplitz bei Weisskirchen (1873) / brožura o Teplicích
 • J. Grus: Lázně Mor. Teplice u Hranic nad Bečvou (1927) / turistická brožura o Teplicích a Hranicích
 • F. Zapletal: Hrad Teplice nad Bečvou (1935) / souhrn informací o neexistujícím hradu
 • Kronika obce Zbrašova 1922–1938
 • Kronika školní Zbrašov 1890–1935
 • Kronika Sboru dobr. hasičů Zbrašov 1895–1948
 • Protokoly Sboru dobr. hasičů Zbrašov 1895–1905
 • Protokoly Sboru dobr. hasičů Zbrašov 1905–1939
 • Protokoly Sboru dobr. hasičů Zbrašov 1939–1953
 • Protokoly Sboru dobr. hasičů Zbrašov 1953–1974
 • Protokoly Sboru dobr. hasičů Zbrašov 1974–2003
  vše digitalizoval Ladislav Chromý, 2003
 • H. Myslivečková ml.: Vila Oskara Lea Sterna v Teplicích nad Bečvou (2013) / o významné architektonické památce
 • J. Nebeský: K dějinám osídlení Zbrašova (2021) / poznámky k nejstarší historii vesnice