V rámci projektu Hranická historická knihovna zpřístupňujeme také vlastivědné periodikum Záhorská kronika. Tisky, včetně monografie o časopisu, jsou naskenovány v pdf souborech, rejstříky mají také textovou podobu (v pdf) a lze v nich tedy vyhledávat. ••• ZK vycházela v letech 1891–1911 a 1925–1950 (s přestávkou 1941–1946). Zakladatelem byl P. František Přikryl, tehdy kaplan v Soběchlebech – vydal celkem šest svazků, jejichž obsah je tvořen především místními pověstmi. V roce 1911 redigoval ZK paršovický farář P. Antonín Sehnal. Po delší odmlce obnovil periodikum učitel v Dolním Újezdě Antonín Fröhlich (od roku 1946 užíval příjmení Frel). Po druhé světové válce se vydavatelem stala Okresní osvětová rada v Hranicích, ale Antonín Frel zůstal redaktorem. Jeho přičiněním se ZK stala zajímavým vlastivědným periodikem s převahou historických článků. Obsah je dodnes zajímavý pro zájemce o regionální vlastivědu. ••• Původní vymezení Záhoří (mapka v ZK I/4) se postupně rozrostlo na oblast kolem obcí Lipník nad Bečvou, Drahotuše, Hranice, Valašské Meziříčí, Všechovice, Bystřice pod Hostýnem, Dřevohostice a Přerov. ••• Tento soubor by nemohl vzniknout bez fondů olomouckého pracoviště Zemského archivu v Opavě, knihovny Anny Šádkové a Vědecké knihovny v Olomouci • a také by nevznikl bez pochopení a podpory Zdeňka Eliáše (který mi několik ročníků ZK věnoval) • Hany Svobodové z hranického Městského muzea a galerie • Karla Müllera, Stanislavy Kovářové a Jana Štěpána z olomouckého pracoviště Zemského archivu v Opavě • Vladimíra Kláska a Evy Zbořilové z Vědecké knihovny v Olomouci • Františka Hýbla z Muzea Komenského v Přerově • Michaely Kokojanové z Muzea Prostějovska v Prostějově • Milana Králika z Hranic • a Boženy Musilové z Městské knihovny Lipník nad Bečvou • Děkuji! ••• Pro přesnost dodáváme, že se zvlášť stránkovanými přílohami se lze setkat i samostatně (s vlastní obálkou) a že několik studií vyšlo také ve zvláštním otisku, přičemž text byl někdy upravován a obrazové přílohy doplňovány. ••• Jiří J. K. Nebeský

Záhorská kronika

 • Michaela Kokojanová-Hašková: Záhorská kronika – geneze a rejstříky vlastivědného časopisu | obálka
             publikaci (2004) lze zakoupit u vydavatele – Muzeum Komenského v Přerově

  Soupis prací Michaely Kokojanové-Haškové o Záhorské kronice
  rejstříky k Záhorské kronice – možnost vyhledávání

 • Záhorská kronika I / 1891-1895 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 • Záhorská kronika II / 1897-1900 - obsah nevyšel | číslo: 1 | 2 | 3–4 | 5
 • Záhorská kronika III / 1906-1907 – obsah nevyšel | P. T. | 1 | 2 | 3 | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12
 • Záhorská kronika IV / 1908 – obsah nevyšel | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 • Záhorská kronika V / 1909 – obsah nevyšel | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 • Záhorská kronika VI / 1910 – obsah nevyšel | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8–9 | 10
 • Záhorská kronika VII / 1911 – obsah nevyšel | číslo: 1 | 2 | 3–4
 • Záhorská kronika VIII / 1925-1926 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika IX / 1926-1927 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika X / 1927-1928 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XI / 1928-1929 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XII / 1929-1930 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XIII / 1930-1931 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XIV / 1931-1932 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XV / 1932-1933 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XVI / 1933-1934 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XVII / 1934-1935 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XVIII / 1935-1936 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3–4
 • Záhorská kronika XIX / 1936-1937 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XX / 1937-1938 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XXI / 1938-1939 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
 • Záhorská kronika XXII / 1939-1940 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 |
             příloha Pověsti našeho kraje | obsah přílohy
 • Záhorská kronika XXIII / 1940-1941 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4
             poznámka: číslo 4 (včetně obsahu) nikdy nevyšlo, zachovaly se však jeho obtahy
 • Záhorská kronika XXIV / 1946-1947 – obsah | číslo: 1–2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10
 • Záhorská kronika XXV / 1947-1948 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–10 |
             příloha Vlastivědná besídka mládeže | obsah přílohy
 • Záhorská kronika XXVI / 1948-1949 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 |
             příloha Vlastivědná besídka mládeže | obsah přílohy
 • Záhorská kronika XXVII / 1949-1950 - obsah | číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
             příloha Vlastivědná besídka mládeže | obsah přílohy

 • cesta do HHK

  poskytuje ZK prostor zdarma