Záhorská kronika

V rámci projektu Hranická historická knihovna zpřístupňujeme také vlastivědné periodikum Záhorská kronika. Tisky, včetně monografie o časopisu, jsou naskenovány v pdf souborech, rejstříky mají také textovou podobu (v pdf) a lze v nich tedy vyhledávat. ••• ZK vycházela v letech 1891–1911 a 1925–1950 (s přestávkou 1941–1946). Zakladatelem byl P. František Přikryl, tehdy kaplan v Soběchlebech – vydal celkem šest svazků, jejichž obsah je tvořen především místními pověstmi. V roce 1911 redigoval ZK paršovický farář P. Antonín Sehnal. Po delší odmlce obnovil periodikum učitel v Dolním Újezdě Antonín Fröhlich (od roku 1946 užíval příjmení Frel). Po druhé světové válce se vydavatelem stala Okresní osvětová rada v Hranicích, ale Antonín Frel zůstal redaktorem. Jeho přičiněním se ZK stala zajímavým vlastivědným periodikem s převahou historických článků. Obsah je dodnes zajímavý pro zájemce o regionální vlastivědu. ••• Původní vymezení Záhoří (mapka v ZK I/4) se postupně rozrostlo na oblast kolem obcí Lipník nad Bečvou, Drahotuše, Hranice, Valašské Meziříčí, Všechovice, Bystřice pod Hostýnem, Dřevohostice a Přerov. ••• Tento soubor by nemohl vzniknout bez fondů olomouckého pracoviště Zemského archivu v Opavě, knihovny Anny Šádkové a Vědecké knihovny v Olomouci • a také by nevznikl bez pochopení a podpory Zdeňka Eliáše (který mi několik ročníků ZK věnoval) • Hany Svobodové z hranického Městského muzea a galerie • Karla Müllera, Stanislavy Kovářové a Jana Štěpána z olomouckého pracoviště Zemského archivu v Opavě • Vladimíra Kláska a Evy Zbořilové z Vědecké knihovny v Olomouci • Františka Hýbla z Muzea Komenského v Přerově • Michaely Kokojanové z Muzea Prostějovska v Prostějově • Milana Králika z Hranic • a Boženy Musilové z Městské knihovny Lipník nad Bečvou • Děkuji! ••• Pro přesnost dodáváme, že se zvlášť stránkovanými přílohami se lze setkat i samostatně (s vlastní obálkou) a že několik studií vyšlo také ve zvláštním otisku, přičemž text byl někdy upravován a obrazové přílohy doplňovány. ••• Jiří J. K. Nebeský

ročník
rok
příloha
obsah
I
1891–1895
II
1897–1900
nevyšel
5
III
1906–1907
nevyšel
IV
1908
nevyšel
V
1909
nevyšel
VI
1910
nevyšel
VII
1911
nevyšel
VIII
1925–1926
IX
1926–1927
X
1927–1928
XI
1928–1929
XII
1929–1930
XIII
1930–1931
XIV
1931–1932
XV
1932–1933
XVI
1933–1934
XVII
1934–1935
XVIII
1935–1936
XIX
1936–1937
XX
1937–1938
XXI
1938–1939
XXII
1939–1940
XXIII
1940–1941
č. 4 zůstalo pouze v obtahu
XXIV
1946–1947
XXV
1947–1948
XXVI
1948–1949
XXVII
1949–1950
2004
Rejstříky Záhorské kroniky (možnost vyhledávání)
Michaela Kokojanová-Hašková
2004
Michaela Kokojanová-Hašková
cesta do HHK

poskytuje ZK prostor zdarma