Nakladatelství Unarclub DIGI
   
Bibliografie nakladatelství pdf-scanUnarclub, Svěží vánek, román (1994) – sešit 1 pdf-scan html
Unarclub, Svěží vánek, román (1994) – sešit 2 pdf-scan html
Unarclub, Svěží vánek, román (1994) – sešit 3 pdf-scan html
Unarclub, Svěží vánek, román (1994) – sešit 4 pdf-scan html
Unarclub, Svěží vánek, román (1994) – sešit 5 pdf-scan html

01 • Roman Bortel, Něco za něco (1994) pdf-scan pdf-scan
02 • 063423350, Ryba smrdí od hlavy (1994) pdf-scan pdf-scan
03 • Blanka Kolková, Divadýlko loutkový (1995) pdf-scan pdf-scan
04 • Zdeněk Eliáš, V pseudorytmoběhu (1995) pdf-scan pdf-scan
05 • Petr Kantor, Proč? (1995) pdf-scan pdf-scan
06 • Martin Krčma, Chuť zblázněných nálad (1995) pdf-scan pdf-scan
08 • Zuzana Orlová, Máš propíchnuté oči, kdopak ti to udělal, jen dva rezavé dráty na mě čumí a krev smíchaná s líčidly ti stéká po tvářích (1998) pdf-scan
10 • Marie Šťastná, Jarním pokrytcům (1999) pdf-scan

Kateřina Malenovská, Hranické povídky (1996) pdf-scanInferno 1 (1991) html
Inferno 2 (1991) html
Inferno 3 (1991) html

Ublijé-Bublijé 1 (1993) pdf-scan
Ublijé-Bublijé 2 (1993) pdf-scan

Maštal 1 (1994) pdf-scan html
Maštal 2 (1994) pdf-scan html
Maštal 3 (1995) pdf-scan html
Maštal 4 (1995) pdf-scan html
Maštal 5 (1995) pdf-scan html
Maštal 6 (1995) pdf-scan html
Maštal 7 (1995) pdf-scan html
Maštal 8 (1996) pdf-scan html
Maštal 9–10 (1996) pdf-scan html
Maštal 11 (1999) pdf-scan html
Maštal 12 (2000) html

Příjemné Hranice 1 (2002) pdf-text

   
publikace ve formátu PDF pdf-text
scan tisku v souboru PDF pdf-scan
text ve formátu HTML html
text ve formátu TXT text


Na přelomu dubna a května 1990 vznikl název nakladatelství LS†D, jenž zaštítil první publikační aktivity Kulturního sdružení Unarclub. V produkci Jiřího J. K. Nebeského pak jedno desetiletí vycházely samizdatové tituly, sahající od kolektivních literárních prací Unarclubu, přes knižnici začínajících autorů a takřka soukromé literární výtvory až po rodinné tiskoviny převážně genealogického obsahu (ty začaly vycházet už v prosinci 1989). Celkem vyšlo 39 (z toho jeden v pěti sešitech) knižních a 26 časopiseckých titulů.

4. dubna 1992 se rozšířilo jméno na Nakladatelství Kulturního sdružení Unarclub LS†D a 1. dubna 1997 zase zjednodušilo na Nakladatelství Unarclub. V roce 2000 samizdatová produkce Nakladatelství Unarclub skončila, štafetu převzaly ofsetové tisky subjektu Jiří Nebeský – Nakladatelství Unarclub (od dubna 2002), později přejmenováno na Jiří Nebeský – Tichý typ. • Viz nakladatelství Tichý typ

Publikační aktivita se zpočátku orientovala na úzký okruh čtenářů, který byl nezřídka shodný s počtem autorů, výjimkou byl gymnaziální časopis Inferno s pětadvaceti výtisky. Někdy od května 1992 byla větší část produkce volně v prodeji v knihkupectví Honzík. U titulů určených "pro trh" (zejm. svazky edice Kamuflon a román Svěží vánek) dosahoval náklad cca padesáti výtisků.

Až na výjimky byly tisky reprodukovány xerokopírováním. Původně strojopisné matrice vystřídaly matrice vytvářené na počítačích v textových editorech (od roku 1994). Počítačová sazba byla vytištěna, pak doplněním ilustrací a seřazením listů přetvořena v matrici. Poté namnožena, listy zohýbány, kapesním nožíkem rozřezány, dvoulisty zohýbány na polovinu. Výsledné svazečky proraženy ve hřbetě spínacím špendlíkem a do děr umístěny kancelářské skobičky. U úplně posledních titulů následovalo i závěrečné seříznutí bloku. Část titulů prošla knihvazačským procesem, ale převažují tenší sešitky.