Libor Scholz, Památky města Hranic
Hranice, Nákladem Liboria Scholze, Tisk A. Škarniclová, 1864