Václav Bednář, J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích
Sborník Státního okresního archivu Přerov 1999, s. 67–76