Miroslav Marada, Rozvoj silniční dopravy a motorismu na Hranicku ve 20. a 30. letech 20. století
Sborník Státního okresního archivu Přerov 1999, s. 58–66