Bohuslav Smejkal, O stoleté historii hranického Družstva knihtiskárny
Sborník Státního okresního archivu Přerov 1999, s. 48–57