Bohumír Indra, Biografický slovník k dějinám města Hranic
Sborník Státního okresního archivu Přerov 1998, s. 31-77