Václav Richter, Několik plánů z Hranic
Časopis Společnosti přátel starožitností, 1952, s. 81-96