Ludvík Novotný, Hranice a lázně Teplice nad Bečvou
Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, 1980