Stanislav Lapčík, Soupis epigrafických památek okresu Přerov.
Brno, FF UJEP, 1974. Diplomová práce, s. 43–62.