Ročenka Spolku k zachování a ozdobování
filiálního kostela "Narození Panny Marie" v Hranicích

Hranice, nákladem Spolku (...), 1930