Marie Jašková - Ladislav Hosák - Bohumír Indra, Hranice - Dějiny města, I.
Hranice, Městský národní výbor, 1969