na úvodní stranu

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, VII. (1893)