na úvodní stranu

MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON, IV. (1888)