Bohumír Indra, Rodina Wicherů ve Frenštátě p. R. a v Hranicích a vídeňský akad. malíř Raimund Wichera
In: Časopis Slezského zemského muzea, řada B – vědy historické, roč. 43, 1994, č. 2, s. 136–142