Bohumír Indra, Malíři Remi van Haanen a Lambert van Bokhelen na Moravě
Časopis Slezského zemského muzea, řada B – vědy historické, roč. 40, 1991, č. 3, s. 252–255