František Chupík, Čtyři pozdně středověká městská opevnění na střední Moravě –
– Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Prostějov a Přerov

Střední Morava, 1999, sv. 8, s. 4–16; sv. 9., s. 9–21