obsah | předcházející | >> 397-436 << | následující | obsah

Jaromír Kubíček, Soupis novin a časopisů okresu Přerov,
in: Václav Pumprla, Bibliografie okresu Přerov. Brno 1993, s. 397-436 (výběr)
[zde pouze periodika, která vycházela v Hranicích - čísla stránek jsou pod příslušným textem]

Amts-Blatt der Bezirkshehörde in Mähr. Weisskirchen (10347)
Vyd. okresní úřad, Hranice. Vych. od 19. ledna 1929-prosinec 1929. Měsíčník. Pozn.: předcházel Amts-Blatt der Bezirkshauptmannschaft und des Bezirksschulrates in Mähr.Weisskirchen, text německý, viz též Úřední věstník okresního úřadu v Hranicích. Od 1930. č. 1 vycházel pod názvem:
Úřední věstník okresního úřadu v Hranicích. Amtsblatt der Bezirksbehörde in Mähr.- Weisskirchen
Vyd, okresní úřad. Hranice. Vych. od ledna 1930-červen 1935. Měsíčník. Pozn: text český a souběžně německý. Od 1935 č. 7 vycházel pod názvem:
Okresní věstník pro správní okres hranický. Amtsblatt für den Verwaltungsbezirk Mähr. Weisskirchen
Vyd. okresní úřad, Hranice. Vych. od července 1935-prosinec 1938. Měsíčník.
SOAB II 19 030 (1929-30, 1935-38)

Amts-Blatt der Bezirkshauptmannschaft und des Bezirksschulrate, in Mähr.Weisskirchen (10348)
Vyd. okresní hejtmanství, Hranice. Roč. 1 (1. leden 1892) - 28 (prosinec 1919). Měsíčník. Pozn.: text německý, viz též Úřední věstník okresního hejtmanství a okresní školní rady v Hranicích. Původní název Amtsblatt der k.k. Bezirkshauptmannschaft M. Weisskirchen.
SVKOL III 56 696

Amtsblatt der k.k. Staatsbahndirektion in Stanislav (10349)
Vyd. k.k. Staatsbahndirektion Stanislav, Hranice. Vych. od 24. ledna 1915 - 20. červenec 1915. Měsíčník, vyšlo 7 čísel.
SVKOL II 88 496

Beton (10350)
Čtrnáctideník, budovatelů stavby cti v Hranicích; od 7. 4. 1952, č. 2: Čtrnáctideník budovatelů cementárny - stavby cti [od 15. 1. 1953: stavby míru] v Hranicích. Vyd. Průmstav, stavba cementárny, Hranice. Roč. 1 (24. březen 1952) - 3(3. červen 1954). Čtrnáctideník. Pozn.: dále vycházel v Prostějově.
SVKOL II 290 681 (1953-54); NKP III 23 627; OA Přerov 12 (1952-53)

[399]

Cihlář (10354)
Zpravodaj Severomoravských cihelen, n.p., Hranice; od ledna 1975, č. 1: Zpravodaj pracujících n.p. Severomoravské cihelny Hranice; od června 1985, č. 6: Časopis pracujících s. p. Severomoravské cihelny Hranice. Vyd. n. p. Severomoravské cihelny, Hranice. Vych. od 1966 - roč.25 (říjen - listopad 1989). Měsíčník.
SVKOL II 342 470 (1973- ); OA Přerov (1978- ); Muzeum Přerov 144-146 (1966-68); OA Přerov (178-89)

[400]

Deutsche Rundschau (10360)
Freisinniges Wochenblatt für den Reichsrathswahlbezirk Mähr. Weisskirchen. Vyd. Arthur Schröder; od 18. 8. 1901, č. 12: Ludwig Wellegg, Hranice. Roč. 1 (1. červen 1901) - 2 (28. prosinec 1902´. Týdeník. Od 3. 1. 1903, č. 1 vycházel pod názvem:
Mährisch-schlesische Deutsche Rundschau
Deutsche Familien-Zeitung. Vyd. Deutsche Rundschau, Leopold Hirschl, Hranice. Roč. 3 ‚3. leden 1903-25. prosinec 1903. Týdeník. Příl.: Blätter für Mode und Handarbeit, 1901-1902; Deutsche Rundschau für Kunst, Literatur, Politik und Theater, 1903; Deutsche Rundschau für Unterhaltung, 1903; Humoristische Blätter, 1903; Illustriertes Unterhaltung-Blatt für Belletristik, Frauen, Kinder, Küche, Moden, sport und Räthsel, 1902; Mährisch-schlesische Sonntags-Zeitung, 1903; Illustriertes Familienblatt: Sonntags-Zeitung All´ Deutsch, 1904; Kostenlose Beilagen zur Deutschen Rundschau, 1902; Mährisch-schlesische Zeitung für Haus- und Landwirtschaft, 1903; Mährisch-schlesischer Verkehrs-Anzeiger, 1903; Praktische Mitteilungen für Gewerbe, Handel, Gesundheitspflege, Land- und Hauswirtschaft, 1903; Unparteischer und unabhängiger Lokal-Anzeiger, později Mährisch-schlesischen Lokal-Anzeiger, 1903.
SVKOL III 58 673 (1.1901-3.1903); OVM Přerov 614 (1901-1903)

Deutscher Bote (10361)
Politisches Organ für den Reichraths-Wahlbezirk Mähr. Weisskirchen, Leipnik, Bodenstadt, Hof, Liebau, Bärn und Bautsch. Vyd. Alfred Wiesner, Hranice. Vych. od 11 . října 1896 - roč 2 (10. duben 1 897). 2x týdně.
SVKOL III 57 205

[402]

HCV (10369)
Časopis zaměstnanců n. p. Hranická cementárna a vápenice. Vyd. ZO KSČ, ZV ROH a vedení n.p. Hranická cementárna a vápenice, Hranice. Roč. 1 (1. srpen 1957) - 7 (20. prosinec 1963). Čtrnáctideník; od 1960, č. 1: týdeník. OD 10. 1. 1964, č. 1-2 vycházel pod názvem:
Hranický cementář
Časopis n. p. Hranická cementárna, vápenice a výrobny osinkocementových trub; od 8. 1. 1965, č. 1-2: Časopis pracujících Hranické cementárny, vápenic a osinkocementových trub; od 18. 1. 1980, č. 1: Časopis pracujících koncernového podniku Cementárny a vápenky Hranice; od 30: 3. 1990, č. 6: Časopis pracujících státního podniku Cementárny a vápenky Hranice; od 18. 1. 1991, č. 1-2: Čtrnáctideník státního podniku Cementárny a vápenky Hranice; od 29. 4. 1991, č. 9: Čtrnáctideník akciové společnosti Cement Hranice. Vyd. n.p. Hranická cementárna a vápenka; od 29. 4. 1991, č. 9: Cement, a. s., Hranice. Roč. 8 (10. leden 1964) - 36 (1992), dosud vych. Týdeník; od 1986: čtrnáctideník.
SVKOL III 297 952; OA Přerov (1975-76); SAO (1962-85); Muzeum Přerov (1957-68, 1982-84)

[403]

Hlas Sigmy viz Sigma práce

Hlas východní Moravy (10373)
Demokratický týdeník; od 11. 3. 1937, č. 11: bez podnázvu; od 24. 4. 1939, č. 15: List Národního souručenství. Vyd. A. Kopecká; od 11. 3. 1937, č. 11: Antonín Kopecký, Hranice. Roč. 1 (1. leden 1937) - 3 (1. červenec 1939). Týdeník.
SVKOL III 84 817; SVKB Nov-150 183 (1938); NKP IV 1409; OVM Přerov 610 (1937-38)

[404]

Hlasy z Pobečví viz Hranicko-lipnické noviny

[405]

Hranicko-lipnické noviny (10381)
Bez podn.; od 19, 5. 1893, č. 10: List ku hájeni zájmů české národnosti na Pobečví a orgán Hospodářského spolku hranicko-lipnického; od 1. 6. 1894, č. 11: List... a Občanské jednoty, politického spolku pro okres hranický; od 17. 5. 1895, č: 20: List... Pobečví a Občanské ,jednoty... Vyd. Otakar Koutský; od 1. 6. 1894, č. 11: Artur Kallus; od 13. 4. 1895, č. 15: Jan Šamalík; od 9. 4. 1898, č. 15: Antonín Kopecký, Hranice. Roč. 1 (6. leden 1893) - 6 (30. duben 1898, do č. 18). Týdeník: Od 10. 5. 1898, č. 1 vycházel pod názvem:
Hlasy z Pobečví
List ku hájení zájmů českého lidu v Pobečví; od 7. 4. 1922, č. l: bez podnázvu. Vyd. Družstvo vydavatelské; od 7. 4. 1922, č. 1: Tiskařské a vydavatelské družstvo Obzor; od 1. 4. 1927, č. 14: Josef Kulajta, Lipník. Místo vydání: Hranice. Roč. 1 (6) (1. květen 1898) - 17 (8. srpen 1914), 17 (7. duben 1922) - 21/22 (13. duben 1928). Týdeník. Příl.: Neděle, 1922.
SVKOL III 56 859, III 57 446; Muzeum Přerov 296 (1893-94, 1898); OA Přerov (1893-94, 1909-13)

Hranicko-lipnický obzor (10382)
Týdeník hájící katolická a národní práva a zájmy okresu. Vyd: Vydavatelské družstvo, odp. Antonín Daněk, Hranice. Roč:. 1 (24. leden 1914 - 8. srpen 1914). Týdeník, vyšlo 29 čísel.
SVKOL III 66 072

Hranický cementář viz HCV

Husita (10383)
Vyd. Augustin Chval, Přerov-Hranice. Roč. 1 (červen 1921-28. říjen 1922). 6x ročně, vyšla 4 čísla. Pozn.: list církve československé
SVKOL 70 359

[406]

Krystal (10400)
Časopis SSM Gymnazia v Hranicích. Vyd. SSM gymnázia, Hranice. Vych. od 1973-1977.

[408]

Nepravidelně, 1x - 3 x ročně.
OA Přerov 69 (1973-77)

Kulturní kalendář města Hranic (10402)
Vyd. Jednotný klub pracujících, Hranice. Vych. od ledna 1959 - září 1969. Měsíčník. Od října 1969 vycházel pod názvem:
Kulturní zpravodaj města Hranic a lázní Teplic n. B.
Vyd. Jednotný klub pracujících, Hranice. Vych. od října 1969 - leden 1970. Měsíčník. Od února 1970 vycházel pod názvem:
Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic n. B.
Vyd. Jednotný klub pracujících; od ledna 1985: Sdružený klub, Hranice. Vych. od února 1970 - roč. 32 (červen 1990). Měsíčník.
SVKOL 462 060 (1970-); ZAO (1969-); KNM (1968-); OA Přerov (1967-); Muzeum Přerov P 523 (1959-76)

Kulturní zpravodaj města Hranic a lázní Teplic n. B. viz Kulturní kalendář města Hranic

Lázeňský zpravodaj uhličitých lázní Teplice nad Bečvou (10405)
Vyd. Vydavatelské družstvo, z. s. s r. o., Teplice nad Bečvou. Roč. 1 (1935) - 6 (9) (15. červen 1940, do č. 3). Nepravidelně, po dobu lázeňské sezóny zpravidla 10 čísel ročně od

[409]

května do září. Od června 1940, č. 4 vycházel pod názvem:
Přírodní uhličité lázně Teplice nad Bečvou
Seznam lázeňských hostů. Vyd. Vydavatelské družstvo; z. s. s r. o., Teplice nad Bečvou. Vych. od června do září 1940. Nepravidelně, vyšlo č. 4-10.
SVKB 4-149 287; SVKOL I1 85 61 1 (1936-40); NKP III 1 197; OVM Přerov 617

Lidumil (10408)
Měsíčník věnovaný sirotkům, opuštěným dětem a křesťanské charitě vůbec. Vyd. Družstvo knihtiskárny, red. Jan Stavěl, Hranice. Roč. 1 (1912) - 3 (1914, do č. 11-12). Měsíčník.
SVKOL 67 986 (1.1912 - 3.1914); SVKB 2-810 052 (2.1913)

Lístek rozmarýnu (10413)
Vyd. Josef Hladký, Hranice. Roč. 1 (leden 1928) - 3 (listopad 1930, do č. 4). 5x ročně.

[410]

Pozn.: bibliofilský časopis.
SVKOL 78 173; NKP 54 G 8146; KNM Z skř.38 E 8

Literární občasník SLTŠ Hranice (10414)
Vyd. CŠV SSM na Střední lesnické technické škole, Hranice. Vych. v r. 1977. Nepravidelně.
OA Přerov 69 (1977; č. 5)

Majetný národ (10417)
Neodvislý měsíčník pro národohospodářské práce a finanční politiku. Vyd. Augustin Štancl, Hranice. Roč. 1 (říjen 1926-říjen 1927). Měsíčník, vyšlo 7 čísel.
SVKOL 75 584; KNM Z 50 F 23

Mašinkver (10418)
Vyd. [ilegálně organizace KSČ pro různé továrny], Hranice. Vych. v roce 1926. Nepravidelně, vyšla 3 čísla.
SOAB, ZÚB, kart. 393, č. 19857/31.

[411]

Moravská brána (10427)
Vyd. Alfons Sedláček, Hranice. Roč. 1 (21. prosinec 1928-14. květen 1929). Týdeník, vyšlo 19 čísel.
SVKOL III 76 899

[413]

Neděle (10440)
Zábavná příloha časopisu Hlasy z Pobečví. Vyd: Tiskařské a vydavatelské družstvo Obzor, Přerov. Roč. 1 (5. duben 1922 - 16. červen 1922, do č. 11). Týdeník.
SVKOL III 57 446

Nezaměstnaný (10441)
Časopis nezaměstnaných a omezeně pracujících dělníků sezónních. Vyd. [ilegálně organizace KSČ], Hranice. Vych. v roce 1931. Nepravidelně.
ÚML, sb. 45.

Nová vesnice Hranicka viz Za novou vesnici Hranicka

Nový hlas (10446)
List pro sexuální reformu. Vyd. Josef Hladký, Hranice. Roč. 1 (květen 1932) - 3 (prosinec 1934, do č. 12). Měsíčník.
SVKOL 88 324

[415]

Nový směr (10448)
Orgán Národní fronty pracujícího lidu města a venkova; od 14. 12. 1945, č. 26: Orgán národního bloku socialistických stran (strany komunistické, sociálně demokratické a národně socialistické). Vyd. Vydavatelské družstvo; od 7. 9. 1945, č. 17: NF pracujícího lidu měst a venkova; od 14. 12. 1945, č. 26: Národní blok socialistických stran, Hranice. Roč. 1 (19. květen 1945) - 2 (12. duben 1946). Týdeník.
SVKOL III 93 406; NKP IV 1930; KNM

[416]

Okresní věstník pro správní okres hranický viz Úřední věstník okresního úřadu v Hranicích

Okresní věstník pro správní okres hranický. Amtsblatt für den Verwaltungsbezirk Mähr. Weisskirchen viz Amts-Blatt der Bezirkshehörde in Mähr. Weisskirchen

[417]

Pobečvan (10462)
List ku hájení zájmů české národnosti v Pobečví; od 25. 5. 1894, č. .10: List... a orgán "Občanské jednoty" politického spolku pro okres hranický. Vyd. J. Rudolf Novák, Hranice. Roč. 1 (12. leden 1893 - 28. prosinec 1894, do č. 24). 2x měsíčně.
SVKOL III 56 318; OVM Přerov 594 (1894)

Podnikový zpravodaj Jednoty (10463)
Vyd. Jednota, spotřební družstvo, Hranice. Vych: od 1981-1991. Dvouměsíčník.
SVKOL II 810 758; Muzeum Přerov 10 (1982-84); OA Přerov (1984-91)

[418]

Přehled (10474)
Časopis Občanského fóra v Hranicích; od 3. 8. 1990, č. 26: Nezávislý týdeník Hranic. Vyd. Občanské fórum; od 1991 připr. Tatiana Barcuchová aj., Hranice. Vych. od ledna 1990 20. prosinec 1991, dosud. Týdeník.
OA Přerov 436, 6351

Přehled (10475)
Nezávislý týdeník kraje hranicko-lipenského a novojického. Vyd. František Krbeček; od 13.7.1933: Vydavatelské družstvo, z. s. s r. o., Hranice-Přerov. Roč. 1 (15. listopad 1930) -11 (23. květen 1941). Týdeník. Pozn.: výskyt roč. 1930-35 nezjištěn.
SVKB Nov-140 128 (1936-41); NKP IV 235 (1935-41); OVM Přerov 622 (1930-39)

[420]

Přírodní uhličité lázně Teplice nad Bečvou viz Lázeňský zpravodaj uhličitých lázní Teplice nad Bečvou

[422]

Ruch (10496)
List pracujícího lidu Hranicka a Lipenska; od 26. 7. 1946, č. 15: List pracujícího lidu. Vyd. OV KSČ, Hranice. Roč. 1 (19. duben 1946) - 3 (15. červenec 1948). Týdeník.
SVKOL III 100 390; NKP IV 2297; KNM; Muzeum Přerov 294-295

[423]

Sigma práce (10500)
Časopis ZR ROH n.p. Sigma pumpy, závod Kunz - Hospodář; od února 1951, č. 2: Závodní časopis zaměstnanců Sigma pumpy, n.p., závod Hranice; od dubna 1958, č. 7: Závodní časopis ... n.p. Sigma Olomouc, závod Hranice. Vyd. ZS ROH závod Kunz a závod Sigma; od listopadu 1952, č. 11: Sigma, Hranice. Roč. 1 (duben 1949) - 15 (prosinec 1964). Měsíčník; od 1953, č. 1: čtrnáctideník; od 1960, č. 1: týdeník. Od ledna 1965, č. 1 vycházel pod názvem:
Hlas Sigmy
Závodní časopis zaměstnanců n.p. Sigma Olomouc, závod ... Hranice; od listopadu 1966, č. 44: Časopis pracovníků n.p. Sigma Hranice. Vyd. n.p. Sigma, Hranice. Roč. 16 (leden 1965) - 18 (březen 1967). Týdeník. Pozn.: navázal Závodní zpravodaj pracovníků n.p. Sigma Hranice.
SVKOL III 292 411; NKP 1 85 529; Muzeum Přerov 136-150 (1955-68)

Skaut hraničář (10501)
Vyd. [Radovan Saba], Hranice. Vych. od února 1946 - červen 1946. Měsíčník.
KNM

[424]

Stráž na Bečvě (10511)
List hájící zájmy středních stavů. Vyd. Vydavatelské družstvo Samostatnost, z. s. s r. o., Moravská Ostrava. Místo vydání: Hranice. Rov. 1 (21. duben 1923) - 13 (31. prosinec 1931). 2x týdně; od 10. 11. 1923, č. 57: týdeník.
SVKOL III 73 623

Střed (10512)
Týdeník hájící tráva a zájmy lidu v okrese hranicko-lipenském: od 9. 2. 1933, č. 6: Týdeník hájící práva a zájmy lidu v okrese hranicko-lipenském a bystřickém p. H.; od 16. 2. 1933, č. 7: Týdeník hájící práva a zájmy lidu na hranicku, lipensku a bystřicku p. H. Vyd. František Krbeček, Hranice. Roč. 1 (15. září 1932) - 2 (11. květen 1933). Týdeník.
SVKOL III 78 736; KNM Z 127 D 50 (1932): Muzeum Přerov 299

Stříbrný vlk (10515)
Vyd. Sbor skautů ČSR, Hranice. Vych. od 1. května 1924 - 1 . září 1931. Měsíčník. Pozn.: rozmnožováno autografem, výskyt nezjištěn.
SOAB, C 7, kurt. 657, sign C II/3 1931, č. 7368
[426]

Úřední věstník c.k. okresního hejtmanství v Hranicích (10523)
Vyd. c.k. okresní hejtmanství, Hranice. Roč. 1 (1. leden 1892) - 13 (prosinec 1904). Měsíčník. Od ledna 1905 vycházel pod názvem:
Úřední věstník okresního hejtmanství a okresní školní rady v Hranicích
Vyd. okresní hejtmanství, Hranice. Roč. 14 (1. leden 1905) - 30 (leden 1921). Měsíčník. Pozn.: text český, viz též Amts-Blatt der Bezirkshauptmannschaft und des Bezirksschulrates in Mähr.-Weisskirchen. Od února 1921, č. 2 vycházel Pod názvem:
Úřední věstník okresní správy politické a okresního školního výboru v Hranicích
Vyd. okresní správa politická, Hranice. Roč. 30 (únor 1921) - 37 (15. listopad 1928). Měsíčník. Navázal Úřední věstník okresního úřadu v Hranicích.
SVKOL III 56 696

Úřední věstník Okresního národního výboru v Hranicích (10524)
Vyd. ONV, Hranice. Roč. 1 (29. srpen 1945 - 20. listopad 1945). Měsíčník. Od 1946 vycházel pod názvem:
Okresní věstník pro správní okres hranický
Vyd. ONV, Hranice. Vych. od 20. ledna 1946 - 1 březen 1949). Měsíčník.
SVKOL ll 56 696; NKP III 4003; ZAO; Muzeum Přerov (1945-46)

Úřední věstník okresního úřadu v Hranicích (10525)
Vyd. okresní úřad, Hranice. Vych. od 19. ledna 1929-červen 1935. Měsíčník. Pozn.: předcházel Úřední věstník okresní správy politické a okresního školního výboru v Hranicích. Od července 1935, č. 7 vycházel pod názvem:
Okresní věstník pro správní okres Hranický
Vyd. okresní úřad, Hranice. Vych. od července 1935-listopad 1939. Měsíčník. Od ledna 1940 vycházel pod názvem:
Bezirksverordnungsblatt für den Verwaltungsbezirk Mährisch Weisskirchen. Okresní věstník pro správní okres hranický
Vyd. okresní úřad, Hranice. Vych. od ledna 1940-20. květen 1942, do č. 5. Měsíčník.
SVKB 4-141 388 (1935-42); SVKOL III 56 696; SOAB II 19 030; NKP 54 D 6700 (1933-35), III 4003 (1936-42)

Úřední věstník okresního úřadu v Hranicích. Amtsblatt für den Verwaltungsbezirk Mähr. Weisskirchen viz Amts-Blatt der Bezirkshehörde in Mähr. Weisskirchen

[428]

Užitečné listy (10527)
Obrázkový měsíčník, věnovaný zájmům středních stavů. Vyd. František J. Hradský; od listopadu 1902, č. 5: Josef Rak, Hranice na Moravě. Roč. 1 (červenec 1902) - 4 (prosinec 1904). Měsíčník. Od ledna 1905 přešlo vydávání do Brna, kde list zanikl v prosinci 1909 pod názvem Hospodářské rozhledy. Roč. 8 (4. prosinec 1909, do č. 12). Měsíčník. Vyd. Arnošt Píša, Brno.
SVKOL II 58 741; SVKB 3-158 032 (2.1903)

[429]

Weisskirchner-Leipniker. Hranický Týdenník (10533)
Vyd. Simon Forster, Hranice. Vych. od 1. listopadu 1875 - roč. 7 (31. červenec 1881). Týdeník. Pozn.: od 10. 1. 1876 jen německý název.
SVKOL III 43 775

Weisskirchner Wochenblatt. Hranický týdenník (10534)
Vyd. Simon Forster, Přerov. Roč. 1 (1. listopad 1875) - 7 (31. červenec 1881, do č. 31). Týdeník. Pozn: text německo-český, od 16: 1. 1876, č. 3 jen německý.
SVKOL III 43 775

Za novou vesnici (10535)
Týdeník OV KSČ Hranice. Vyd. OV KSČ, Hranice. Roč. 1 (20. září 1950 - 29. listopad 1950). Týdeník, vyšlo 8 čísel.
SVKOL III 209 577; NKP 111 25 427; Muzeum Přerov 163

Za novou vesnici Hranicka (10536)
Vyd. OV JSČZ; od 23. 4. 1952, č. 1: ONV, Hranice. Roč. 1 (16. červen 1951) - 8 (12.září 1958). Týdeník. Od 19. 9. 1958, č. 39 vycházel pod názvem:
Nová vesnice Hranicka
Vyd. ONV, Hranice. Roč. 8 (19. září 1958) - 10 (25. březen 1960). Týdeník. Pozn.:

[430]

navázal Nové Přerovsko.
SVKOL 111 209 547; NKP III 25 428; OA Přerov 125 (19532-53); Muzeum Přerov 163

Záhorská kronika (10538)
Archiv pohádek, pověstí, obyčejů, starožitností ze Záhoří a Pobečví. Časopis lidopisný; od 1925: Vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví; od září 1947, č. 1: Vlastivědný sborník Záhoří, Pobečví a Oderských hor. Vyd. František Přikryl; od 1925: Antonín Fröhlich, Dolní Újezd; od 1946: Okresní osvětová rada, Hranice. Roč. 1 (1891) - 7 (1911), 8 (1925/26) -23 (1940/41, do č. 3), 24 (listopad 1946) - 27 (červen 1950). 4x ročně.
SVKOL 57 199; NKP 54 F 9944; SAO

Závodní zpravodaj pracovníků národního podniku Sigma Hranice (10543)
Vyd. n.p. Sigma, Hranice. Roč. 1 (červenec 1967) - 8 (prosinec 1974). Čtrnáctideník.

[431]

Pozn.: předcházel Sigma Hranice.
SVKOL III 301 800; SAO

[432]

Zpravodaj krajinské výstavy "Pobečví" v Hranicích (10552)
Vyd. Ústřední výstavní výbor krajinské výstavy Pobečví, Hranice. Vych. od 15. února 1927 - 28. července 1927. Měsíčník; vyšlo 7 čísel.
SVKOL III 74 972; OA Přerov 158

Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic n. B. viz Kulturní kalendář města Hranic

[433]

Zpravodaj 8. setkání turistů Severomoravského kraje 8.-10. 6.1979 v Hranicích; okres Přerov (10558)
Vyd. OV ČSTV, Přerov. Vych. v. červnu 1979. Vyšla 2 čísla.
SVKOL 505 562

[434]

Zprávy hospodářské (10570)
Orgán Okresního hospodářského spolku Hranického, rolnického mlékařského družstva a spolku absolventů hospodářské školy v Hranicích; od 1924: Orgán Okresního hospodářského spolku hranického, rolnického mlékařského družstva, hospodářského družstva, spolku absolventů hospodářské školy v Hranicích a spolku pro chov koní v Hranicích; od 1933, č. 10-1 1: Orgán ... a spolku pro chlévní a užitkovou kontrolu v Černotíně; od 1933, č. 12: Orgán ... spolku pro chov koní v Hranicích a Kontrolního spolku s plemennou knihou v Černotíně; od 1934, č. 10: Orgán ... v Černotíně a Svazu výrobců mléka na Hranicku-Lipensku. Vyd. Okresní hospodářský spolek; Hranice. Roč. 1 (1. září 1908) - 31 (1941, do

[435]

č. 1). Měsíčník.
SVKOL II 67 649; SVKB 2-111 263 (1924, 1929-39); NKP 54 F 9558 (1931-32), II 9245 (1935-41); Muzeum Přerov 521 (1908-09, 1911)

Zprávy základního informačního střediska VTEI (10575)
Vyd. ZIS VTEI při Střední lesnicko technické škole, Hranice. Roč. 1 (1972) - 6 (do ledna 1977, č. 1). Nepravidelně. Od 1977, č. 2 vycházel pod názvem:
Zpravodaj SLTŠ Hranice
Vyd. ZIS při SLTŠ, Hranice. Vych. v r. 1977. Nepravidelně. OA Přerov 69 (1977)

[436]

obsah | předcházející | >> 397-436 << | následující | obsah